Serwisy podmiotów publicznych

Treść

Obecne przepisy narzucają obowiązek, aby serwisy podmiotów publicznych takich jak:

Gminne (Miejskie) Ośrodki Kultury,
Gminne (Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej,
Biblioteki Publiczne,
Straże Pożarne,
Zakłady Gospodarki Komunalnej,
Gminne Zarządy Dróg,
Zarządy Budynków Komunalnych,
itp.

spełniały standardy dostępności również dla osób niepełnosprawnych.

Koszt wykonania serwisu według standardów WCAG 2.1 dla podmiotu publicznego  – np.: (GOK-u, GOPS-u, ZGK-u, itp.) to - (szablon) - 1950 zł netto i indywidualne podejście do szablonu - 2950 zł netto.

Abonament za utrzymanie serwisu dla podmiotu publicznego - od 144 zł brutto (rocznie) albo (bezpłatnie na własnym VPS-ie lub VPS-ie gminnym).

Propozycja strony podmiotu publicznego pod adresem https://gok.iap.pl

 

Poniżej prezentujemy przykładowe serwisy dla podmiotów publicznych wykonanych przez nasz zespół:

Zarejestruj się