Projekty

Treść

1. Co to jest BIP?

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest to ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

2. Kto to jest podmiot publiczny?

Jest to podmiot rozumiany zgodnie z art. 2 ustawy o partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100, ze zm.).