Przejdź do treści
Przejdź do stopki

Serwisy podmiotów publicznych

Treść

Obecne przepisy narzucają obowiązek, aby serwisy podmiotów publicznych takich jak:

Gminne (Miejskie) Ośrodki Kultury,
Gminne (Miejskie) Ośrodki Pomocy Społecznej,
Biblioteki Publiczne,
Straże Pożarne,
Zakłady Gospodarki Komunalnej,
Gminne Zarządy Dróg,
Zarządy Budynków Komunalnych,
itp.

spełniały standardy dostępności również dla osób niepełnosprawnych.

Koszt wykonania serwisu według standardów WCAG 2.1 dla podmiotu publicznego  – np.: (GOK-u, GOPS-u, ZGK-u, itp.) to - (szablon) - 1950 zł netto i indywidualne podejście do szablonu - 2950 zł netto.

Propozycja strony podmiotu publicznego pod adresem https://gok.iap.pl

 

Zarejestruj się

2703